Blaakilde, A. L. (2008) “Dagliglivets poesi - om fortolkninger og kulturel betydning”, Folk og kultur, årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab, 37(1), s. 116–128. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/folkogkultur/article/view/65997 (Set: 21maj2022).