Stoklund, B. (2008) “Omkring den første årgang af Folk og Kultur”, Folk og kultur, årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab, 37(1), s. 87-98. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/folkogkultur/article/view/65995 (Set: 26januar2020).