“Diverse1” (2008) Folk og kultur, årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab, 37(1), s. 83–86. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/folkogkultur/article/view/65994 (Set: 21maj2022).