Nellemann, G. (2007) “Sælhunde og marsvin”, Folk og kultur, årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab, 36(1), s. 5-35. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/folkogkultur/article/view/65976 (Set: 7august2020).