“Forsidestof” (2007) Folk og kultur, årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab, 36(1), s. 0-4. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/folkogkultur/article/view/65975 (Set: 23januar2021).