Vorre, B. (2005) “Indkøb, forbrug og livsstil”, Folk og kultur, årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab, 34(1), s. 70-96. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/folkogkultur/article/view/65972 (Set: 20september2020).