Pfeffer, H. (1996) “Når historie fortælles”, Folk og kultur, årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab, 25(1), s. 25-40. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/folkogkultur/article/view/65899 (Set: 24september2020).