Vasström, A. (1995) “Formidling af arbejderkultur”, Folk og kultur, årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab, 24(1), s. 46-59. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/folkogkultur/article/view/65893 (Set: 25september2020).