NIELSEN, S. Her’ar siiild. Folk og kultur, årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab, v. 36, n. 1, p. 71-86, 1 jan. 2007.