Forsidestof. Folk og kultur, årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab, v. 36, n. 1, p. 0-4, 1 jan. 2007.