Blaakilde, A. L. (2008). Dagliglivets poesi - om fortolkninger og kulturel betydning. Folk Og Kultur, årbog for Dansk Etnologi Og Folkemindevidenskab, 37(1), 116–128. Hentet fra https://tidsskrift.dk/folkogkultur/article/view/65997