(1)
Mathiesen, E. K. De Gode Kulturhistorier. folkogkult 2008, 37, 358-362.