(1)
Olrik, A. Nogle grundsætninger for Sagnforskning. folkogkult 2008, 37, 99-115.