Jul Nielsen, N. “Livsformer I En Verden under Forandring”. Kulturstudier, bd. 2023, nr. 1, juni 2023, doi:10.7146/ks.v2023i1.137990.