[1]
S. Engsbro, “DEN NYE HISTORIESKRIVNING I 900-TALLET”, KS, bd. 10, nr. 2, dec. 2019.