Laursen, J. (2011) “Adelskultur og herregårdsjagt i tiden mellem Junigrundloven og Lensafløsningen”, Kulturstudier, 2(1), s. 58-90. doi: 10.7146/ks.v2i1.5190.