Jul Nielsen, N. (2023) “Livsformer i en verden under forandring”, Kulturstudier, 2023(1). doi: 10.7146/ks.v2023i1.137990.