AGNIDAKIS, P.; LAGERQVIST, M.; PERS, A. I riktning mot en normkreativ kulturmiljövård. Kulturstudier, v. 9, n. 1, p. 167-198, 9 jul. 2018.