Jul Nielsen, N. (2023). Livsformer i en verden under forandring. Kulturstudier, 2023(1). https://doi.org/10.7146/ks.v2023i1.137990