Sandberg, M., & Melchior, M. (2018). ’EUROP’ - House of European History. Kulturstudier, 9(1), 140-166. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fn/article/view/106578