Christensen, I., & Sørensen, A. (2018). Temanummer om historiebrug - et forord. Kulturstudier, 9(1), 5-8. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fn/article/view/106571