(1)
Jul Nielsen, N. Livsformer I En Verden under Forandring. KulStu 2023, 2023.