(1)
Engsbro, S. DEN NYE HISTORIESKRIVNING I 900-TALLET. KS 2019, 10.