(1)
Agnidakis, P.; Lagerqvist, M.; Pers, A. I Riktning Mot En Normkreativ kulturmiljövård. KS 2018, 9, 167-198.