Sørensen, K. S. “Svigtende Forbrugere Og dårlig Ledelse? Virksomhedsidentitet I arbejderbevægelsens Kooperative Virksomheder”. Erhvervshistorisk Årbog, bd. 65, nr. 2, december 2016, s. 55-87, https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/25015.