Rathjen, K. T. H. “Det 20. århundredes »Dannevirke« – Naturgassens Rolle Som Ombejlet Og udskældt Naturretlig Ressource 1968-2022”. Erhvervshistorisk Årbog, bd. 71, nr. 2, december 2022, s. 41-64, https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/135333.