[1]
K. Tarbensen, “Indholdsfortegnelse til Erhvervshistorisk Årbog 1949-2016”, EAA, bd. 65, nr. 2, s. 88–101, dec. 2016.