[1]
F. Olesen, “Grænser for vækst?”, EAA, bd. 64, nr. 1, s. 1–12, jul. 2015.