[1]
L. Thavlov og P. Mouritsen, “Erhvervsarkiver i et stadsarkiv – Silkeborg Arkivs erfaringer med indsamling af virksomhedsarkiver”, EAA, bd. 63, nr. 2, s. 56–66, feb. 2015.