[1]
A. R. Thomsen, “Landprang under enevælden – ulovlig handel på landet i første halvdel af 1800-tallet”, EAA, bd. 68, nr. 2, s. 1–42, dec. 2019.