Bruun, M. (2012) “Århus Flydedok”, Erhvervshistorisk Årbog, 61(2), s. 62-70. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/7697 (Set: 2juni2020).