Sørensen, K. S. (2016) “Svigtende forbrugere og dårlig ledelse? Virksomhedsidentitet i arbejderbevægelsens kooperative virksomheder”, Erhvervshistorisk Årbog, 65(2), s. 55–87. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/25015 (Set: 26 september 2022).