Olesen, F. (2015) “Grænser for vækst?”, Erhvervshistorisk Årbog, 64(1), s. 1–12. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/21255 (Set: 12maj2021).