Thavlov, L. og Mouritsen, P. (2015) “Erhvervsarkiver i et stadsarkiv – Silkeborg Arkivs erfaringer med indsamling af virksomhedsarkiver”, Erhvervshistorisk Årbog, 63(2), s. 56–66. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/20247 (Set: 26 september 2022).