Rathjen, K. T. H. (2022) “Det 20. århundredes »Dannevirke« – naturgassens rolle som ombejlet og udskældt naturretlig ressource 1968-2022”, Erhvervshistorisk Årbog, 71(2), s. 41–64. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/135333 (Set: 25 februar 2024).