Sørensen, K. S. (2016). Svigtende forbrugere og dårlig ledelse? Virksomhedsidentitet i arbejderbevægelsens kooperative virksomheder. Erhvervshistorisk Årbog, 65(2), 55–87. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/25015