Olesen, F. (2015). Grænser for vækst?. Erhvervshistorisk Årbog, 64(1), 1–12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/21255