Thavlov, L., & Mouritsen, P. (2015). Erhvervsarkiver i et stadsarkiv – Silkeborg Arkivs erfaringer med indsamling af virksomhedsarkiver. Erhvervshistorisk Årbog, 63(2), 56–66. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/20247