Rathjen, K. T. H. (2022). Det 20. århundredes »Dannevirke« – naturgassens rolle som ombejlet og udskældt naturretlig ressource 1968-2022. Erhvervshistorisk Årbog, 71(2), 41–64. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/135333