(1)
Mikkelsen, J. Kalk Og Byer. Råstofudnyttelse Og Byudvikling I Faxe-området, især Ca. 1850-1900. EAA 2020, 69, 6-31.