[1]
Sørensen, K.S. 2016. Svigtende forbrugere og dårlig ledelse? Virksomhedsidentitet i arbejderbevægelsens kooperative virksomheder. Erhvervshistorisk Årbog. 65, 2 (dec. 2016), 55–87.