[1]
Thavlov, L. og Mouritsen, P. 2015. Erhvervsarkiver i et stadsarkiv – Silkeborg Arkivs erfaringer med indsamling af virksomhedsarkiver. Erhvervshistorisk Årbog. 63, 2 (feb. 2015), 56–66.