[1]
Thomsen, A.R. 2019. Landprang under enevælden – ulovlig handel på landet i første halvdel af 1800-tallet. Erhvervshistorisk Årbog. 68, 2 (dec. 2019), 1–42.