1.
Holmegaard H, Madsen L, Ulriksen L. Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser. DUT [Internet]. 1. marts 2014 [henvist 20. august 2019];9(16):44-7. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/8832