1.
Thøgersen J, Dybdal A. Studerendes forventninger til specialevejledning og specialevejledere – en surveyundersøgelse. DUT [Internet]. 31. marts 2020 [henvist 24. februar 2024];15(28):182-209. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/109048