Holmegaard, Henriette T., Lene Møller Madsen, og Lars Ulriksen. “Når Forventningerne Ikke Stemmer Overens Med Virkeligheden. En undersøgelse Af De Studerendes Valg Og Strategier I Overgangen Til De længere videregående Teknat-Uddannelser”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 9, no. 16 (marts 1, 2014): 44–57. Set juni 4, 2023. https://tidsskrift.dk/dut/article/view/8832.