Holmegaard, Henriette, Lene Madsen, og Lars Ulriksen. “Når Forventningerne Ikke Stemmer Overens Med Virkeligheden. En undersøgelse Af De Studerendes Valg Og Strategier I Overgangen Til De længere videregående Teknat-Uddannelser”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 9, no. 16 (marts 1, 2014): 44-57. Set oktober 23, 2019. https://tidsskrift.dk/dut/article/view/8832.