Michelsen, Claus, og Nadia Rahbek Dyrberg. “Trefasemodellen – Didaktisk planlægning Af Lokalprogression”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 9, no. 16 (marts 1, 2014): 18–30. Set juni 2, 2023. https://tidsskrift.dk/dut/article/view/8830.