Bager, Lene Tortzen, Peter Stray Jørgensen, og Lotte Rienecker. “Undervisermetroen – www.undervisermetro.au.Dk”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 7, no. 13 (september 1, 2012): 77–84. Set oktober 18, 2021. https://tidsskrift.dk/dut/article/view/6300.