Smith, Emil, David Reimer, og Christian Christrup Kjeldsen. “Betydning Af Individuelle Faktorer for Frafaldsrisiko - En Analyse Af spørgeskemaer Og Studieadministrative Data”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 15, no. 28 (marts 31, 2020): 164–181. Set marts 3, 2024. https://tidsskrift.dk/dut/article/view/115942.